hh
NallePresent

Ekologiska nallar

Vad innebär det egentligen att en nalle är ekologisk? I grunden handlar det om att ta vara på naturen på ett så skonsamt sätt som möjligt. Det kan exempelvis innebära att man inte får bespruta det som växer hur mycket som helt med vad som helst. Primärt ska naturliga ämnen användas och därmed undvika kemiskt framställda medel.

När det kommer till nallarna så är de gjorda av olika material, så vad det är som gör nallen ekologisk får du läsa mer om vid respektive produktsida.